CHLADENIE

 

Chladiaca jednotka je zariadenie používané pre chladenie vody. Ak je voda ochladená na teplotu nižšiu ako 0°C, používa sa často zmes vody a glykolu, aby sa zabránilo zamrznutiu vody. Ochladená voda sa čerpá z chladiacej jednotky do výmenníka tepla voda/vzduch alebo voda/voda, kde je možné ju použiť pre chladenie vody alebo vzduchu. Potom, čo voda prejde výmenníkom tepla, vracia sa do chladiacej jednotky, kde je znova ochladená. Chladiace jednotky sa často používajú pre chladenie a odvlhčenie vzduchu v budovách. Voda nie je toxická, a preto je veľmi vhodná pre cirkuláciu v rôznych typoch výmenníkov tepla v budovách.
Dodávky vodných systémov klimatizácií zastrešujeme komplexne od chillerov s výkonom cca 10 kW chladenia a kúrenia, až po niekoľko tisíc kW.
Z výrobcov chillerov a fan-coilov dodávame výrobky Daikin, Clivet, Lennox, Airwell, Carrier, Gea, Aermec a ďalších.